Diamantens slipning

De två egenskaperna man vill förstärka när en diamant slipas är dels diamantens förmåga att reflektera ljus, och även diamantens visuella omfång. En välslipad diamant reflekterar mer ljus och upplevs gnistra och skimra mer än vad en dåligt slipad diamant gör. Samt så upplevs en välslipad diamant större än vad den faktiska carat-vikten är. Större guldsmedskedjor, såsom Guldfynd väljer ofta att handla med diamanter av lägre slipgrad för att lyckas pressa sina smyckespriser, då värdet för en diamant med låg slipgrad är betydligt lägre än slipgraderna i det övre segmentet.

Förr i tiden hade man inte kompetensen att slipa diamanter bättre än till graden good, och det är därför relativt vanligt att finna diamanter av denna grad i äldre smycken. Diamantens slipning anses ofta vara den faktoren som väger tyngst sett till diamantens utseende, och den har obestridligen stor inverkan på dess värde.

Gradering av diamantens slipning

 • Excellent
  Diamanter av denna slipningsgraden är sällsynta och dess egenskaper är optimala. Graden excellent representerar det översta skiktet av världens alla diamanter. Till utseendet är stenen vacker, full av liv och upplevs så exklusiv som det bara går.
 • Very Good
  Utan tvivel en slipning av rang, som fortfarande upplevs exklusiv och har en god lyster. Självklart kan inte very good slipningen mäta sig med sin storebror excellent, men det är till synes inte alltför stor skillnad.
 • Good
  Värdet på en diamant med good-slipning skiljer sig markant från en diamant med very good-slipning. Därför används ofta denna slipningen för att pressa smyckespriser.
 • Fair & Poor
  Dessa två slipningar skiljer sig rejält från slipningarna ovan, och ses ofta som oattraktiva stenar. Av anledningen att värdet och utseendet blir så pass lågt så har vi på Diamantbrev valt att inte handla med diamanter av denna slipgrad.
M
"