Karatkontroll

Om ett smycke saknar stämplar, eller på annat sätt är ovisst så skall det alltid testas. Vi på Diamantbrev testar alla smycken oavsett om de har stämplar eller inte. För att få fram karathalten i ett smycke finns det flertalet olika metoder, där den vanligaste är genom probersyra. Detta går till som så att guldet i fråga skrapas mot en s.k probersten så att en marginell mängd guld lossnar mot stenen. Därefter appliceras probersyra mot guldet på stenen. Om guldet nu syns igenom syran, så konstaterar man karathalten i guldet. Skulle bilden av guldet genom syran å andra sidan bli svartaktig så är det något som inte stämmer, och guldet behöver då testas mot en syra för annan karathalt, eller anses som oäkta. Denna metod är i vårt tycke passé och relativt opålitlig. 

Hur testas guld på Diamantbrev?

När guld testas på Diamantbrev så använder vi oss av en Thermo Niton DXL Precious Metal Analyser, som använder en X-ray (röntgen) metod för att fastställa guldets renhet, sannolikheten till att ett smycke är förgyllt (pläterat) samt vilka andra metaller ett smycke innehåller med en exceptionell precision. Denna metod är fortfarande förhållandevis sällsynt i Sverige då maskinen i sig kostar en del, samt att brukare behöver erhålla godkännande från Strålsäkerhetsmyndigheten

M
"