Diamantens klarhet

Ett av de fyra C:na som bestämmer värdet på en diamant är klarhet (clarity). Nästan alla diamanter har något spår av naturliga inneslutningar. Inneslutningarnas storlek, position, typ och antal spelar stor roll vilken renhet diamanten har. Allt ifrån SI2 och uppåt är sådant man inte ser med blotta ögat och SI2 är även den lägsta klarheten vi köper. För att se dessa inneslutningar måste man kolla i 10x förstoring.

GIA:s Klarhetsskala 

Ett av världens största certifieringsinstitut GIA satte diamantens renhet på kartan. Nertill ser ni en förklaring på hur en diamants renhet kan skilja sig. En diamant helt utan inneslutningar kallas Flawless eller loupe clean. Dessa diamanter är oerhört sällsynta.  

M
"