Diamantens färg

Diamantens färg graderas efter en skala från D-Z där varje bokstav har en viss benämning kring de gula nyanserna i stenen. En diamant med färgen D har benämningen ”mycket sällsynt vit”, och en diamant med färgen H har benämningen ”vit”. Skillnaderna är alltså marginella men kan göra mycket stora skillnader på priset. Med de blotta ögat syns ingen skillnad på en diamant med färgen H respektive D infattad i en ring.

GIA färgskala

D – Helt Färglös

Diamanter med färgen D är av högsta kvalitet och är extremt sällsynta—den högsta färgen av en diamant. Cirka fem procent av de som köper en diamantring i Sverige väljer en D diamant.

E – Färglös

Som D diamanter är E diamanter ganska sällsynta och har extremt små spår av färg och är i stort sett omöjlig att upptäcka för ett otränat öga. Cirka sju procent av de som köper en diamantring i Sverige väljer en E diamant.

F – Färglös

Bara en gemolog kan upptäcka färgskillnader mellan E-F och D diamanter. De vitaste av vita diamanter, D-F diamanter, passar bra med vitt guld eller platina. Tio procent av de som köper en diamantring i Sverige väljer en F diamant

G – Nästan Färglös

I G diamanter är det en väldigt liten varm och ljus gul ton som är svår att upptäcka även vid en jämförelse sida vid sida med diamanter av bättre betyg. Tolv procent av de som köper en diamantring i Sverge väljer en G diamant.

H – Nästan Färglös

En svag gul nyans som även den är svår att upptäcka. Färgskillnaden mellan H och G diamanter är mycket svårt att upptäcka vid en jämförelse sida vid sida mot diamanter i högre färg grader. Sextio procent av de som köper en diamantring i Sverige väljer en H diamant. Detta på grund av att priset sjunker så pass mycket.

M
"