Diamantens vikt (carat)

Caratvikten är en av de 4C:na och finns alltid med på ett diamant-certifikat. Carat är dock den mest missförstådda av de 4C:na. Det handlar faktiskt om hur mycket en diamant väger, inte storleken på diamanten. Carat är enheten som man använder när man väger en diamant. En metrisk ”carat” definieras som 200 milligram.

Historien bakom Carat

De moderna carat systemet startade för hundratals år sedan med hjälp av carob fröt. Diamanthandlare använde sig av dessa frön som en motvikt när man vägde diamanter. Carob fröt själv är oätliga, men de var unikt på så sätt att de hade en mycket precis storlek och vikt. Användningen av fröt var konsekvent i hela Mellanöstern och Europa vilket gjorde det enkelt då alla använde sig av samma motvikt.

M
"