Hur fungerar prisgarantin hos diamantbrev?

Garantin innebär att diamantbrev alltid ska erbjuda minst lika högt belopp som våra konkurrenter. Har du blivit erbjuden ett högre pris baserat på samma dagskurs hos någon av våra konkurrenter, så matchar vi det. Garantin förutsätter i övrigt jämförbara villkor (t.ex. att smycket inte värderas utifrån hantverk utan skrotvärdet.)

Bifoga tillräcklig skriftlig dokumentation i form av en offert från en annan aktör eller priset från en uppdaterad, aktuell webbplats. Priserna måste vara aktuella och i offerten måste det framgå vad handlaren vill betala för dina smycken och inte dess marknadsvärde. 

Observera att denna prisgaranti gäller det totala priset efter eventuella aktörers avdrag eller andra avgifter etc. Vi förbehåller oss också rätten att inte matcha priset och då returnera smycken kostnadsfritt.

Beställ ett diamantbrev du också!